پنج شنبه ٢٤ خرداد ١٤٠٣

 

تاریخچه
تاريخچه:
 
 
 
بند «د» ذيل تبصره 6 بودجه سال 1386 كل كشور بر تأمين مسكن مناسب براي آحاد ملت به خصوص اقشار كم درآمد تأكيد جدي داشته و جهت نيل به اهداف تعيين شده راهكارهاي متعددي من‌جمله اجاره بلند مدت زمين در چاچوب حق بهره‌برداري از زمينهاي دولتي به منظور كاهش قيمت واحدهاي مسكوني و حذف قيمت زمين از قيمت تمام شده واحد مسكوني را پيشنهاد نمود.
 
دستورالعمل اجرايي آيين‌نامه اجراي بند د تبصره 6 قانون بودجه سال 86 توسط وزارت مسكن و شهرسازي در جهت اجرايي شدن اهداف طرح مذكور تهيه و در تاريخ 13/4/86 توسط وزير محترم مسكن و شهرسازي ابلاغ گرديد كه طي تبصره 4 ذيل بند «ب» آن كليه وظايف وزارت مذكور در خصوص اجراي طرح مسكن مهر در شهرهاي زير 12000 نفر اعم از تهيه زمين، دريافت ليست متقاضيان پالايش شده از وزارت تعاون و معرفي متقاضيان به بانكهاي عامل جهت اخذ تسهيلات و نظارت بر تهيه طرحهاي آماده سازي تفكيكي و عمليات آماده‌سازي و عمليات ساخت واحدها به بنياد مسكن انقلاب اسلامي واگذار گرديد.
دولت محترم در جهت پيشبرد اهداف يادشده در زمينه توليد و عرضه مسكن، قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن را تهيه و به عنوان لايحه يك فوريتي در تاريخ 1/3/86 جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد و متعاقباً مجلس شوراي اسلامي نيز در تاريخ 25/2/87 قانون مذكور را با تأييد شوراي محترم نگهبان مصوب نمود.
در تاريخ 18/9/87 طي مصوبه هيأت محترم دولت و با امضاي معاون اول محترم رئيس جمهور در شهرهاي زير 25000 نفر جمعيت اقدامات مربوط به مسكن مهر به قائم مقامي وزارت مسكن و شهرسازي به عهده بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار داده شد.
شيوه نامه اجرايي طرح مذكور در شهرهاي زير 25000 نفر جمعيت با مبناي واگذاري مسئوليت كليه امور مسكن مهر به بنياد مسكن انقلاب اسلامي در تاريخ 7/2/88 از سوي وزير محترم مسكن ابلاغ گرديد كه به همراه فرمها و دستورالعملهاي اجرايي پيوست آن مهمترين منبع و مرجع طرح مذكور در شهرهاي زير25000 نفر جمعيت مي‌باشد.
 
اقدامات انجام شده
 
* اقدامات مقرراتي:
بنياد مسكن پس از تصويب شيوه‌نامه مذكور به صورت پيگير و مجدانه در راستاي تحقق اهداف طرح مذكور با استفاده از پتانسيل بالاي خود و شبكه گسترده ادارات و شعبات در سطح شهرستانها و شهرهاي كشور تمام تلاش خود را به كار بسته و در تعامل فراگير با بانك مسكن كه به عنوان بانك عامل پرداخت كننده تسهيلات بخش مسكن مي‌باشد همكاري گسترده‌اي در پيش گرفته تا آنجا كه در بسياري از موارد با پيشنهاد بنياد مسكن تبصره‌ها و اصلاحيه‌هاي متعددي در جهت تسريع و پيشبرد طرح به آن اضافه شده كه از مهمترين آنها مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد.
1.      پيش بيني راهكارهاي مختلف براي تأمين اراضي اجاره بلند مدت به روشهاي ذيل:
·       استفاده از زمينهاي دولتي در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي
·       استفاده از زمينهاي ملي در اختيار سازمانهاي دولتي غير از وزارت مسكن و شهرسازي مانند منابع طبيعي و ...
·      زمينهاي توافقي به صورت توافق با مالكين حقيقي و حقوقي
·      اراضي در اختيار بنياد مسكن به عنوان نهاد عمومي غيردولتي
2.      پرداخت وام به متقاضيان داراي زمين ملكي، با حفظ مالكيت اشخاص بر عرصه و عيان.
3.      معرفي متقاضيان جهت اخذ تسهيلات 150 ميليون ريالي از ابتدا در زمينهايي كه امكان ساخت واحد مسكوني، همزمان با اجراي عمليات آماده سازي وجود دارد.
4.      ساخت يك تا 2 واحد به صورت اضافه اشكوب بر روي واحد مسكوني داراي استحكام بنا و يا تخريب واحد مسكوني فرسوده موجود و ساخت 3 واحد مسكوني تحت شرايط تعريف شده طرح
5.      ارائه راهكار جهت پرداخت تسهيلات به زمينهاي ملكي فاقد سند كه گامي مؤثر و بزرگ در جهت پيشبرد طرح و عبور از موانع موجود مي‌باشد.
6.      معرفي متقاضيان به بانك با دستور تهيه نقشه جهت انعقاد پيش قرارداد تعيين مهلت براي اخذ پروانه ساختماني و ارائه به بانك جهت انعقاد قطعي قرارداد مشاركت مدني
7.      پرداخت يارانه‌هاي مسكن مهر، مصوب وزارت محترم مسكن و شهرسازي با سرفصل‌هاي:
·        كاهش هزينه صدور پروانه ساختماني ومحدود نمودن آن به حداكثر 100.000 ريال در هر مترمربع
·        تخفيف 50% هزينه صدور پروانه ساختماني و 50% باقيمانده بصورت اقساط 36 ماهه
·        كاهش هزينه‌هاي مهندسي و محدود نمودن آن به حداكثر 30.000 ريال در هر مترمربع
·        كمك هزينه تهيه طرح آماده سازي به مبلغ 10.000.000 ريال براي هر هكتار زمين اجاره 99 ساله
·        كمك هزينه تهيه طرح معماري و سازه به مبلغ 2.000.000 ريال براي هر واحدمسكوني 99 ساله و ملكي
·        تقسيط 2 ساله هزينه دريافت انشعابات آب، برق و گاز از زمان بهره برداري واحد احداثي
·        صدور پايان كار عمليات ساختماني از سوي شهرداريها در مرحله سفت كاري قابل سكونت
 
 
 

 

 

 

گزارش فعاليتهاي اجرايي
 
 

گزارش فعاليتهاي اجرايي تا تاريخ 96/01/27

 

تامین زمین : 5196 هکتار با ظرفیت احداث 276043 واحد مسکونی

ثبت نام و ساماندهی متقاضی : ثبت نام از 2​99659 متقاضی ، بررسی و احراز شرایط  286655متقاضی

عملیات اجرایی : اخذ پروانه جهت احداث  3510​08  واحد مسکونی و شروع عملیات اجرایی ساخت 346380 واحد مسکونی ، اجرای اسکلت 335710  واحد مسکونی، اتمام اجرای سفتکاری 327192 واحد مسکونی و اجرای نازک کاری 313598​ واحد .

تسهیلات بانکی : معرفی 349610 خانوار به بانک عامل جهت انعقاد قرارداد ، ثبت و انعقاد​​ 347723 فقره قرارداد تسهیلات ساخت مسکن مهر.

 

مجموع افتتاح :  306250واحد مسکونی.


مجموع فروش اقساطی :288256واحد مسکونی.