يکشنبه ٢٤ تير ١٤٠٣

 

اجرای طرح هادی روستایی

اجرای طرح هادی روستایی با انگیزه بهسازی محیط روستایی و ارتقاء بهداشت ، هدفمند نمودن ساخت وسازها ، تسهیل در عبور و مرور و ایجاد بستر توسعه همه جانبه و تسهیل در ارایه خدمات دیگر دستگاههای اجرایی کشور صورت می گیرد.

اهداف اجرای طرح هادی روستایی به شرح ذیل می باشد:

الف) ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی

ب) تامین عادلانه امکانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی،  تولیدی، رفاهی

ج) هدایت و توسعه فیزیکی روستاها

د) ایجاد تسهیلات لازم جهت بهبود مسکن روستائیان و خدمات زیست محیطی و عمومی

 


 

عملیات اجرایی طرح های هادی روستایی به شرح ذیل می باشد:

1- احداث و اصلاح شبکه معابر

2- احداث و اصلاح میادین

3- احداث و اصلاح پیاده روها

4- احداث فضای سبز

5- احداث و اصلاح و پوشش انهار و کانالهای آب داخل روستا

6- دیواره سازی

7- احداث و تکمیل سیل بند

8- آماده سازی اراضی پیش بینی شده جهت گسترش آتی روستا

9- احداث پلهای مورد نیاز داخل روستا

10- احداث و تکمیل شبکه دفع فاضلاب


                 


اجرای طرح هادی روستای قبادبزن - بخش کهک