پنج شنبه ٠٦ تير ١٣٩٨

عمران و آبادانی روستاها یکی از مهمترین اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاهای کشور است
 • آغاز طرح آمارگیری در بافت فرسوده شهری منطقه 7 قم توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم
  آغاز طرح آمارگیری در بافت فرسوده شهری منطقه 7 قم توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم

 • احداث 50 واحدی روستای طایقان- بخش سلفچگان
  احداث 50 واحدی روستای طایقان- بخش سلفچگان

 • پروژه 270 واحدی افق
  واقع در خیابان شهید کریمی - میدان جوان

 • پروژه 120 واحدی زیتون 5- پردیسان
  پروژه 120 واحدی زیتون 5- پردیسان

 • اجرای طرح هادی روستای دیزیجان (بخش سلفچگان)
  اجرای طرح هادی روستای دیزیجان (بخش سلفچگان)

 • اجرای طرح هادی روستای ورجان ( بخش کهک )
  اجرای طرح هادی روستای ورجان ( بخش کهک )

 • طراحی و ساخت مجتمع های مسکونی روستایی در اراضی تملکی بنیاد مسکن
  طراحی و ساخت مجتمع های مسکونی روستایی در اراضی تملکی بنیاد مسکن

 • معرفی پروژه 270 واحدی
  شهرک امام خمینی

بررسی مسائل و مشکلات مربوط به ساخت و سازهای غیر مجاز در روستای مبارک آباد از توابع بخش مرکزی
شروع به احداث پروژه های 25 واحدی حافظ 11 و 20 واحدی حافظ 12 در شهرک پردیسان توسط انجمن خیرین مسکن ساز استان قم
آغاز طرح آمارگیری در بافت فرسوده شهری منطقه 7 قم توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم
احداث 50 واحدی روستای طایقان- بخش سلفچگان
مزایده حضوری یک دستگاه لودر و 5 دستگاه خودروی سواری
برگزاری جلسه هماهنگی بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهر قم
نشست مشترک مدیرکل بنیاد مسکن استان قم با مدیرعامل بنیاد بتن کشور