سه شنبه ٢٤ مهر ١٣٩٧

 
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
اداره کل بنیاد

کد پستي: 3713956158

صندوق پستي: 567

 آدرس پست الکترونیک  :            info@bmqom.ir

شماره های تماس بنیاد مسکن قم : 15-32856612

شماره دور نگار :   32857031

سامانه ارسال و دریافت پیامک :  30004803

آدرس : قم - انتهای بلوار امین - ابتدای بلوار الغدیر-کوی 11

 


مدير کل: داریوش بلدی                                                           salehi@bmqom.ir

معاون پشتيبانی : حميدرضا آشتيان                                         ashtian@bmqom.ir

معاون مسکن شهری :

معاون بازسازی و مسکن روستایی : محمد ملااسماعیلی

معاون عمران روستايی (ولي رحمانی)                                     rahmani@bmqom.ir

مدير حساب 100 حضرت امام(ره)-(اصغر دهاقین)

رئیس حراست

روابط عمومی (محمد عباس زاده)

مجری طرح تکريم ارباب رجوع (محمد عباس زاده)