پنج شنبه ٢٤ خرداد ١٤٠٣

 

بخش مرکزی

 

 

 سرپرست دفتر نمایندگی بنیاد مسکن در بخش مرکزی : آقای مهدی محمدی

تلفکس: 37750190

آدرس: قم/خیابان 19 دی (باجک 2)/ کوی 70- آخرین فرعی سمت راست - درب سوم

یا خیابان شهید لواسانی / کوی 29 / اولین فرعی سمت چپ

کد پستی :