پنج شنبه ٢٤ خرداد ١٤٠٣

 

احداث و واگذاری مسکن

بنیاد مسكن انقلاب اسلامی به موجب اساسنامه مصوب خود توليد انبوه مسكن شهری را در قالب مسكن حمايتی و مسكن به قيمت تمام شده برای گروههای كم درآمد در دستور كار دارد.

هدف غايي بنياد مسكن در موضوع توليد مسكن شهری تأمين مسكن برای اقشار كم درآمد متناسب با نيازهای مادی و معنوی متعادل با وضعيت اقتصادی خانواده كم درآمد میباشد.

بدین منظور مسکن شهری مسئولیت برنامه ریزی، تامین زمین، مطالعه و تهیه طرح و اجرای پروژه های مسکن اقشار کم درآمد، تولید انبوه مسکن شهری و حمایتی با استفاده از منابع اعتباری اعم از تسهیلات بانکی و منابع بنیاد مسکن و کمک هایی که از طرف دولت و حساب 100 امام(ره) در بودجه های سالیانه پیش بینی می نماید و اجرای طرح مسکن مهر در شهرهای با جمعیت کمتر از 25000 نفر استان شامل تامین زمین، مطالعه و تهیه طرح های آماده سازی و ساخت واحدهای مسکونی و نظارت عالیه با همکاری مسکن و شهرسازی استان و مدیریت شعب بانک مسکن استان با دو محور ساخت و ساز در اراضی 99ساله و نیز نظارت بر احداث واحدهای مسکونی در اراضی ملکی متعلق به متقاضیان را برعهده دارد.


                                                              نمونه های از پروژه های مسکن شهری

پروژه 552 واحدی زیتون 1- شهرک پردیسان

پروژه 552 واحدی زیتون 1- شهرک پردیسان


پروژه 300 واحدی زیتون 2 و 3- شهرک پردیسان


پروژه 222 واحدی زیتون 4- شهرک پردیسان


پروژه 120 واحدی زیتون 5- شهرک پردیسان