شنبه ١٦ اسفند ١٣٩٩

 
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
بخش سلفچگان

                                                

سرپرست دفتر نمایندگی بنیاد مسکن در بخش سلفچگان : آقای محمدرضا علی محمدی

شماره تماس :33663012

شماره دورنگار :33663690

آدرس :سلفچگان/  انتهای بلوار شهید شکوری/ روبروی بخشداری سلفچگان / دفتر نمایندگی بنیاد مسکن بخش سلفچگان.