تسهيلات مقاوم سازی مسکن روستايی

 بنياد مسكن انقلاب اسلامي در راستاي اجراي اصل31  قانون اساسي ( تامين مسكن مناسب با نياز افراد و خانواده ايراني ) در يك نگاه ويژه اجراي طرح

مقاوم سازي مسكن روستايي را باتوجه به وقوع مكرر سوانح طبيعي به ويژه زلزله به عهده گرفته است

اين طرح از سال 1384 در قالب ارائه تسهيلات بانكي به مبلغ پايه 50 ميليون ريال و با كارمزد 5 درصد و مدت بازپرداخت 12 سال به متقاضيان احداث مسكن روستايي واگذار مي گردد .لازم به ذكر است مبلغ وام هر ساله 15 درصد افزايش خواهد يافت .  مبلغ وام هم اکنون 180 ميليون ريال ميباشد.                               شرايط دريافت كنندگان وام مقاوم سازي مسكن روستايي

 

1 : متقاضیانی که در مسیر اجرای طرحهای هادی و اصلاح معابر روستایی قرار داشته و تمام  یا بخش عمده‌ای از بنای مسکونی آنها تخریب گردیده و یا در حال تخریب می باشد.

2 : متقاضیانی که واحد مسکونی آنها در روستاهایی که در مناطق سانحه‌خیزمی باشد

3 : متقاضیانی که واحد مسکونی آنها به لحاظ استقرار در بستر نامناسب نظیر حریم مسیلها ،رودخانه ها و شیب تند (رانش زمین و ... ) قرار گرفته و نیاز به جابجایی دارند.

4 : متقاضیانی که در روستاهای مستعد توسعه ساکن می باشند.                  

5 : متقاضیانی که واحد مسکونی آنها کم دوام یا غیر مقاوم بوده و تقاضای تخریب و نوسازی واحد مسکونی خود را دارند .                  

6 : روستائیانی که به علت نداشتن واحد مسکونی (به ویژه زوجهای جوان) قصد دارند در زمینی که مالک آن هستند نسبت به احداث بنای جدید اقدام نمایند.           

7 : متقاضیانی که در روستاهای دارای جاذبه‌های گردشگری ساکن می باشند.

8 : متقاضیانی که در اجرای طرحهای تفکیک و واگذاری زمین روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر طرحهای ‌اسکان‌ جمعیت‌ روستایی ‌مایلند نسبت به احداث واحد مسکونی جدید اقدام نمایند.

9 : مجموعه سازان مسکن (متقاضیان احداث 4 واحد مسکونی روستایی وبه بالا) به شرط تائید طرح پیشنهادی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و ارائه لیست متقاضیان مشمول.

10:  متقاضیانی که تمایل به مهاجرت از شهر به روستا را داشته باشند . 


  مراحل اخذ وام توسط روستائيان

1- ارائه درخواست كتبي متقاضي به دفاتر نمايندگی  بنياد مسكن استان  قم واقع در مراکز بخشها و تشكيل پرونده

2- معرفي متقاضي به بانك عامل و تكميل ته برگ عقد قرارداد با بانك توسط بانك عامل

3- ارسال ته برگ به  دفاتر نمایندگی بنياد مسكن استان  قم و معرفي متقاضي به بانك عامل توسط بنياد مسكن جهت اخذ وام كه اين امر در سه مرحله صورت مي گيرد.

لازم به تذكر است كه ته برگ اخذ وام كه توسط بانك عامل تكميل مي گردد بعد از هر مرحله بايد به بنياد مسكن جهت دريافت وام مرحله بعد ارائه گردد .

در هر مرحله ناظر فني بنياد بر روند ساخت وساز و رعايت نكات فني در ساختمان نظارت دارد و درصورت عدم رعايت موارد فوق ، باعث قطع وام در مراحل بعدي مي گردد.

 


 توصيه هایی براي سازندگان مسكن روستايي

- نقشه هاي معماري وسازه اي همراه با دفترچه محاسباتي كه به تاييد مهندسين نظام فني روستايي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي رسيده باشد براي ساختمان خود تهيه نماييد

1- كليه نكات فني و جزئيات اجرايي را كه در نقشه هاي تهيه شده ارائه گرديده به طور كامل و به نحو صحيح اجرا نماييد .

2- از ناظر ساختمان خود درخواست نماييد تا برابر مقررات در مراحل مختلف ساخت از جمله 1- اجراي پي و شناژ زير ديوار

3-  اجراي اسكلت ساختمان (ترجیحا" اسكلت فلزي پيچ ومهره اي")

4- اجراي ديوار چيني و شناژ قائم

5- اجراي سقف و شناژ كلاف زير سقف و موارد ديگر

6- در احداث ساختمان خود از مصالح مرغوب و استاندارد استفاده نماييد.