پنج شنبه ٢٤ خرداد ١٤٠٣

 

اداره کل بنیاد

کد پستي: 3713956158

صندوق پستي: 567

 آدرس پست الکترونیک  :            info@bmqom.ir

شماره های تماس بنیاد مسکن قم : 15-32856612

شماره دور نگار :   32857031

سامانه ارسال و دریافت پیامک :  30004803

آدرس : قم - انتهای بلوار امین - ابتدای بلوار الغدیر-کوی 11

 


مدير کل: داریوش بلدی                                                                         baladi@bmqom.ir

سرپرست معاونت پشتيبانی  (سیدهادی موسوی)                                      mosavi@bmqom.ir

معاون مسکن شهری  (شهرام رضوانپور)                                                   rezvanpor@bmqom.ir

معاون بازسازی و مسکن روستایی  (محمد ملااسماعیلی)                            esmaeili@bmqom.ir

سرپرست معاونت عمران روستايی (اسداله صمدی)                                     samadi@bmqom.ir

مدير حساب 100 حضرت امام(ره)-(محمدرضا علی محمدی)

رئیس حراست( محمد رشیدی)

روابط عمومی (حسین گل محمدی)