پنج شنبه ٢٤ خرداد ١٤٠٣

 

تملک، تفکيک و واگذاری زمين روستايی

 

 به منظور کنترل ساخت وساز در روستاها ، تامین زمین مورد نیاز روستائیان و زوجهای جوان و اجرای طرح هادی روستایی ، تملک ، تفکیک و واگذاری زمین در روستاها توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صورت می گیرد. 

 

 

  نمونه ای از طرح تملک و تفکیک اراضی روستایی

 


 شرایط واگذاری زمين روستائی به متقاضیان

1. ايرانی الاصل بودن

2. داشتن تاهل يا حداقل 26 سال سن

     تبصره : واگذاری زمين به متقاضيان خواهر در صورتيکه سرپرست خانواده باشند

3. داشتن برگه پايان خدمت وظيفه و يا معافيت دائم

4. متقاضی ( بومی ) نبايد دارای زمين مسکونی يا سابقه اخذ آن از دولت و نهادهای انقلاب باشد.

5. متقاضی بايد متعهد سکونت در محل مورد نظر پس از اخذ زمين شود.

6. سپردن تعهد برای اخذ پروانه ساختمانی و شروع عمليات ظرف مدت 3 ماه پس از تحويل زمين و احداث   بنا   


 مراحل واگذاری زمين روستائی

1. دريافت معرفی نامه از شورای اسلامی روستا جهت واگذاری زمين    

2. ارائه معرفی نامه و مدارک مورد نياز پرونده به کارشناس امور زمين دفتر نمایندگی بنياد مسکن در بخش

3. بررسی پرونده ، مشخص نمودن قطعه زمين توسط کارشناس          

4. واريز هزينه های واگذاری توسط متقاضی  

5. تکميل برگ واگذاری موقت زمين و عقد قرارداد با متقاضی                                        

6. تهيه صورت جلسه واگذاری زمين توسط کارشناس امور زمين با متقاضی