پنج شنبه ٢٤ خرداد ١٤٠٣

 

اداری و کارگزینی

این بخش که زیر نظر معاونت پشتیبانی فعالیت میکند وظیفه پیگیری کلیه امور مربوط به کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را از بدو استخدام و درحین انجام کار به عهده دارد و مسائل مربوط به رفاه و بازنشستگی پرسنل را مورد بررسی قرار میدهد صدور کلیه احکام کارگزینی کارکنان،تکمیل پرونده آنان از حیث اسناد و مدارک قانونی، اعمال حقوق و مزایای کارکنان بر اساس دستورالعمل های مرکز، پیگیری امور حضور و غیاب پرسنل، تنظیم لیست حقوقی و ارائه لیست بیمه کارکنان و پیگیری صدور دفترچه بیمه و مسائل رفاهی کارکنان در طول سال از وظایف اداره امور کارکنان می باشد.
در بخش رفاهي برگزاري مراسم خانوادگي كاركنان, تامين برخي از ارزاق مصرفي كاركنان وسائلي از اين قبيل نيز برعهده مسوول اداره امور كاركنان و رفاه مي باشد.
مسایل مربوط به ارزشيابي كاركنان در حين خدمت, ارتقاء جايگاه سازماني كاركنان و رشد و توسعه نيروي انساني در قالب بخش نامه هاي اداري از ديگر وظايف اداره امور كاركنان مي باشد.