پنج شنبه ٢٤ خرداد ١٤٠٣

 

پروژه های انجمن خیرین مسکن ساز استان قم


1- پروژه 10 واحدی شهر کهک :
- زيربنای کل : 600 مترمربع

- منبع تامين زمين : بنياد مسکن انقلاب اسلامی
- زيربنای هرواحد :60 مترمربع
- عرصه هر واحد :150 مترمربع
- تاريخ شروع :فروردين ماه 1387
- منبع تامين اعتبار:خير محترم حاج سيد محمود برقعی

حساب 100 حضرت امام خمينی- تسهيلات بانکی –متقاضيان


2- پروژه 15 واحدی شهر کهک :

- منبع تامين زمين : بنياد مسکن انقلاب اسلامی

- متراژ کل زمين : 2250 متر مربع
- زير بنای هر واحد 60: متر مربع
- عرصه هر واحد :150 متر مربع
- تاريخ شروع :بهمن ماه 1387
- منبع تامين اعتبار :خير محترم آقای حاج عليرضا ابريشمچی- تسهيلات بانکی- متقاضيان


3- پروژه 100 واحدی حضرت معصومه (س) واقع در شهرک پرديسان :

- منبع تامين زمين :سازمان مسکن و شهرسازی استان

- عرصه کل زمين : 5800 مترمربع
- زير بنای کل :9600 متر مربع

- زير بنای هر واحد : به طور متوسط 70 مترمربع
- تعداد طبقات :6 طبقه
- تاريخ شروع : فروردين ماه 1387

- منبع تامين اعتبار: حساب 100حضرت امام خمينی - انجمن خيرين مسکن ساز استان - تسهيلات بانکی و متقاضيان


 4- پروژه 272 واحدی حافظ یک و دو (شهرک پردیسان)

- منبع تامين زمين : سازمان مسکن و شهرسازی استان در قالب مسکن مهر
- زير بنای کل: 55000 متر مربع

- تعداد طبقات :5 طبقه روی پیلوت

- تاريخ شروع :شهریور ماه 1389
- منبع تامين اعتبار :حساب 100 حضرت امام خمینی (ره) - انجمن خیرین مسکن ساز استان - تسهیلات بانکی و متقاضیان


5- پروژه 493 واحدی حافظ 3 - 4 - 5 (شهرک پردیسان)

- منبع تامين زمين : سازمان مسکن و شهرسازی استان در قالب مسکن مهر
- عرصه کل زمين : 37040 متر مربع  - زير بنای کل: 55000 متر مربع

- تعداد طبقات :5 طبقه روی پیلوت
- تاريخ شروع :شهریور ماه 1389
- منبع تامين اعتبار :حساب 100 حضرت امام خمینی (ره)

انجمن خیرین مسکن ساز استان - تسهیلات بانکی و متقاضیان


6- پروژه 400 واحدی حافظ 6 - 7 و احسان 2

منبع تامین زمین :اداره کل راه و شهرسازی

عرصه کل پروژه : 28049 مترمربع

اعیانی کل پروژه : 43284 مترمریع

تعداد طبقات :  5 طبقه روی پیلوت

تاریخ شروع : اسفند ماه 90

منبع تامین اعتبار: متقاضیان-انجمن خیرین -تسهیلات بانکی


7-پروژه 50 واحدی حافظ 8

منبع تامین زمین : اداره کل راه و شهرسازی ( خود مالک )

عرصه کل پروژه : 2714 مترمربع

اعیانی: 6000 مترمربع

تعداد طبقات : 5 طبقه روی پیلوت

تاریخ شروع پروژه : اسفند ماه 1390

منبع تامین اعتبار : متقاضیان - انجمن خیرین - تسهیلات بانکی


 

8- پروژه 200 واحدی حافظ 9 و 10

منبع تامین زمین : اداره کل راه و شهرسازی استان

عرصه کل پروژه : 13227 مترمربع

اعیانی کل پروژه : 21750 مترمربع

تعداد طبقات : 5 طبقه روی پیلوت

تاریخ شروع پروژه : آبان ماه 1394