يکشنبه ٢٤ تير ١٤٠٣

 

معرفی و ساختار انجمن خیرین مسکن ساز

ساختار انجمن واهم وظايف و فعاليت های انجام شده به شرح ذيل می باشد:


تاريخ تشکيل :25/10/85

موسسين : هيات امناء حساب 100 امام خمينی (ره)

ساختار هيات امناء انجمن 18 نفربه شرح ذيل می باشد

12 نفر خير و 6 نفر از مسوولين دولتی از جمله استاندار محترم ، شهردار محترم ، رئيس محترم شورای اسلامی شهر، رئيس محترم سازمان مسکن و شهرسازی و مديرکل بنياد مسکن انقلاب اسلامی استان

دبيرخانه انجمن بنياد مسکن انقلاب اسلامی استان می باشد.

اساسنامه انجمن در مورخ 25/10/85 در مجمع عمومی در محل استانداری قم تصويب و پس از سير مراحل قانونی در تاريخ 23/4/86 به شماره 633 به ثبت رسيد.

 

اهداف :


1-      ترويج فرهنگ قرآنی ( الباقيات الصالحات ) در جامعه اسلامی و بهره گيری در جهت ساخت وساز مسکن مناسب

2-      نظارت بر حسن انجام نظريات و اهداف شرعيه خيرين در طول حيات خير و بعد از آن

3-      اشاعه فرهنگ خير به خصوص وقف و بهره گيری در جهت تامين مسکن به ويژه برای اقشار کم درآمد وبي بضاعت و جوانان

4-      برنامه ريزی و ساماندهی برای جذب کمک های مردمی و دولتی در جهت احداث مسکن ارزان قيمت ، مطابق استانداردهای معمول کشور

5-      تلاش در جهت تقويت بنيه مالی و تامين منابع لازم انجمن

6-      تلاش در جهت ساخت و ساز خانه های استيجاری برای اقشار محروم و نياز مند بويژه زوجين جوان با اهداف کمک به فرهنگ ازدواج و تشکيل خانواده و اعتلاء سطح اخلاق در جامعه

7-  تشکيل انجمن های مختلف مانند : اصناف پزشکان، مهندسان و ... به منظور کمک وتسريع در نيل به اهداف انجمن