شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٨

عمران و آبادانی روستاها یکی از مهمترین اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاهای کشور است
 • ثبت نام مسکن اقدام ملی فقط از طریق سایت صورت میگیرد
  ثبت نام مسکن اقدام ملی فقط از طریق سایت صورت میگیرد

 • برنامه ملاقات عمومی مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم
  برنامه ملاقات عمومی مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم

 • اجرای طرح هادی روستای دیزیجان (بخش سلفچگان)
  اجرای طرح هادی روستای دیزیجان (بخش سلفچگان)

 • اجرای طرح هادی روستای ورجان ( بخش کهک )
  اجرای طرح هادی روستای ورجان ( بخش کهک )

 • طراحی و ساخت مجتمع های مسکونی روستایی در اراضی تملکی بنیاد مسکن
  طراحی و ساخت مجتمع های مسکونی روستایی در اراضی تملکی بنیاد مسکن

 • آغاز طرح آمارگیری در بافت های فرسوده شهری قم توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم
  آغاز طرح آمارگیری در بافت های فرسوده شهری قم توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم

 • احداث 50 واحدی روستای طایقان- بخش سلفچگان
  احداث 50 واحدی روستای طایقان- بخش سلفچگان

 • پروژه 270 واحدی افق
  واقع در خیابان شهید کریمی - میدان جوان

 • معرفی پروژه 270 واحدی
  شهرک امام خمینی

نشست ماهیانه مشترک معاونین ،کارشناسان و سرپرستان دفاتر نمایندگی بنیاد مسکن با مدیرکل بنیاد مسکن استان
برگزاری جلسه مشترک با منابع طبیعی در خصوص تملک زمین روستایی
نشست هم اندیشی پروژه مسکن طرح اقدام ملی در شهرهای تابعه استان
برگزاري هشتمین جلسه کميته تصويب طرح‌هاي هادي و تعيين محدوده روستائي استان قم
جلسه شورای هماهنگی بانک ها
حضور مدیرکل بنیاد مسکن استان قم درنشست مشترک طرح اقدام ملی مسکن
شرکت کارکنان بنیاد مسکن استان قم در راهپیمایی 13 آبان